Læserbrev: Overenskomstforhandlinger – tid til nye indsatser


Startskuddet er gået og tusinder af bygningsarbejdere og virksomheder skal have nye overenskomster i starten af det nye år.

Vi vil gerne bidrage med et par synspunkter og idéer til indsatser.

Vi mener, at der øverst på ønskesedlen bør stå et ønske om at sikre gode og lige vilkår for medarbejdernes løn- og arbejdsforhold. Der må ikke slækkes på indsatsen mod social dumping, og tiden er kommet, hvor et egentlig kædeansvar skal sikres. At danske virksomheder og arbejdere ikke udsættes for unfair konkurrence fra udenlandske aktører bør være et fælles udgangspunkt, uanset om du er lønmodtager eller arbejdsgiver.

Tilmed har vi et paradoks i Danmark. Vi mangler håndværkere – der tales om en mangel på 60.000 i løbet af en kort årrække, og samtidig stiller Dansk Byggeri krav om at få mere udenlandsk arbejdskraft ind. På den anden side har vi en stor gruppe af unge mennesker, som skal løftes og have uddannelse, en endnu større gruppe af danskere på kanten af arbejdsmarkedet, som skal omskoles og opkvalificeres. Og dertil kommer tusinder af flygtninge, som også skal beskæftiges. Hvorfor udnytter vi ikke det kæmpe potentiale? Det vil være godt for både mennesker og samfund.

Vi anbefaler, at der sættes turbo på EGU’en og IGU’en – henholdsvis den to årige ungdomsuddannelse og integrationsuddannelsen. Derefter massivt anvendelse af voksenlærlinge og sidemandsoplæring. Det giver både kvalificerede medarbejdere og kendskab til sikkerhed og arbejdsmiljø på arbejdspladserne.

Når det gælder flygtninge, så er det afgørende at lære sprog og få kompetencer. Den dag, der igen er fred i Syrien, vil mange som faglærte kunne rejse hjem og deltage i genopbygningen af landet. Danske virksomheder vil også have adgang til en gruppe af medarbejdere, som med syrisk-dansk sprogkundskaber vil kunne bidrage til store eksportmuligheder.

Med venlig hilsen
Mogens Ringive, Næstformand / faglig medarbejder, 3F Vejle, Bygge og Grøngruppen
og Troels Ravn, folketingsmedlem valgt i Billund-Vejen Kredsen for Socialdemokraterne