Læserbrev: Skadeklinikken i Grindsted bør fastholdes!

Som et resultat af regeringsaftalen fra 2014, så skal Regionen finde besparelse på 187 mio. kr . Derfor har administrationen efter Regionsrådets beslutning, udarbejdet et sparekatalog på 210 mio. kr. Der er med andre ord et politisk råderum på 23. mio kroner.

Et af forslagene (1.4) er ”Lukning af skadeklinikken i Grindsted” besparelsen er udregnet til 1,7mio/år. Dette forslag mener jeg er uspiseligt og bør tages ”helt ud” ! .

Skadeklinikken har ca. godt 10 daglige besøg  (3750 årligt) og personalet, som betjener skadeklinikken, arbejder ligeledes på ambulatoriet, altså en meget fleksibel  bemanding. I øvrigt kan det oplyses, at antallet af patienter er uændret efter der blev indført obligatorisk visitation i april 2014.

For et par år siden havde vi en debat om skadeklinikkerne, og dengang var der politisk konsensus om, at klinikken i Grindsted (og Tønder) , skulle fastholdes netop pga af den geografiske placering. Såfremt man nedlægger Grindsteds skadeklinik, så vil en trekant mellem Esbjerg, Herning og Vejle være uden en klinik. Det er et landområde på størrelse med Fyn, og her er der 3 skadestuer/klinikker.

Som regionsrådsmedlem arbejder man jo for alle 22 kommuner i Regionen, og derfor er det vigtigt at se i helheder. Men fra min private bopæl i Billund og til skadestuen i Esbjerg er 65 km-hver vej. Det er simpelt hen for langt til en skadestue, og vi taler om ca. 3750 besøg  om året!

Disse argumenter vil blive fremført i de kommende forhandlinger.

Preben Jensen
Regionsrådsmedlem