Læserbrev: Tog til Billund Lufthavn bør gå via Jelling og Gadbjerg.


Som bekendt har den tidligere regering med støtte fra Dansk Folkeparti indgået aftale om Togfonden, som blandt andet indebærer jernbanebetjening af Billund Lufthavn.

Banedanmark er derfor i øjeblikket i færd med at udarbejde denne del af projektet. Oprindeligt overvejedes en letbane fra Vejle til Billund. Denne plan blev senere forkastet, og Banedanmark arbejder i stedet med to alternative linjeføringer, en direkte fra Jelling til Billund, og en fra Jelling over Gadbjerg til Billund.

Efter en idehøringsrunde valgte Banedanmark efter opfordring fra Vejle og Billund kommuner at fjerne Jelling-Gadbjergløsningen fra projektet. I stedet indførtes en sydlig variant af linjeføringen direkte fra Jelling til Billund.

Begge nuværende linjeføringer er, ifølge beregninger foretaget af civilingeniør Jørgen Braad, i størrelsesordenen 100 millioner kroner dyrere end linjeføringen via Jelling og Gadbjerg. Skal stationen i lufthavnen nedgraves, hvilket er et stort ønske fra lufthavnens side, er merprisen for linjeføringerne direkte fra Jelling til Billund beregnet til at være ca. 200 millioner kroner dyrere end Jelling-Gadbjergløsningen.

Hertil kommer, at linjeføringerne direkte fra Jelling til Billund vil skabe voldsomme sår i smukke og uerstattelige istidslandskaber, og især den sydlige linjeføring vil være ødelæggende for lokalsamfundene i Åst og Mørup.

En yderligere fordel ved Jelling-Gadbjerglinjen er, at rejsetiden for nordfrakommende passagerer vil reduceres med 16%, mens den blot vil øges med 3% for rejsende fra syd.

En gruppe af borgere fra Åst og Mørup har med ovennævnte argumenter de seneste måneder arbejdet for at få Jelling-Gadbjergløsningen genoptaget.

Over hundrede beboere langs den sydlige linjeføring har underskrevet protestskrivelse mod denne linjeføring. Samtidig har over fem hundrede Gadbjergborgere underskrevet en skrivelse med ønske om at få banen ført fra Vejle via Jelling og Gadbjerg til Billund.

Vi har konstruktive dialoger med såvel landspolitikere som lokalpolitikere fra Vejle Kommune. Se f.eks. disse udtalelser fra Vejles borgmester, Arne Sigtenbjerggaard:

”Den sydligste af de to linjeføringer, der nu undersøges, er fuldstændig tåbelig. Måske er den bare taget med, for at Banedanmark kan have en at vælge fra”.

”Men hvis man vil tage den (Jelling-Gadbjerglinjen) ind til en VVM-undersøgelse og så måske fjerne den der sydligere linjeføring, så synes jeg personligt, at det ville være fint. Det tror jeg såmænd, at byrådet vil være enig med mig i, for det var hverken nogen særlig heldig måde, det var blevet gjort på, eller nogen heldig løsning”.

Al sund fornuft samt borgernes ønsker peger på Jelling-Gadbjergløsningen, og vi opfordrer hermed Billund Byråd til at støtte kampen for at få denne linjeføring genindført i projektet til gavn for samfundsøkonomien, naturen, de rejsende samt for lufthavnens nære naboer i Åst og Mørup.

På vegne af borgergruppen,

Erik Hansen
Grydedalvej 19, Mørup
7183 Randbøl