Læserbrev: Velfærd før skattelettelser


Kommunerne er den væsentligste leverandør af borgernær velfærd. Det gælder børnehaver, skoler, ældrepleje og tilbud til mennesker med handicap.

Velfærden er under hårdt pres også i Billund Kommune.

I 2017 vedtog et flertal i byrådet, uden om Socialdemokratiet, en lempelse af kommuneskatten på 0,7%. Det resulterer i et forholdsvis lille ekstra beløb til skatteborgerne i Billund Kommune. Men det resulterer desværre også i serviceforringelser, desværre går disse serviceforringelser værst ud over vores svageste medborgere.

For nylig har byrådet måtte vedtage serviceforringelser på børneområdet. Derudover er tilbud til psykiatri og udviklingshæmmede slået sammen, til stor frustration for begge parter. Alt sammen begrundet i et pres på økonomien, men det er et pres som nogle partier bevidst har valgt til.

I en tid hvor vi får stadig flere ældre i Billund Kommune, og hvor flere og flere børn og unge har massive problemer, med at klare en skoledag i den ordinære folkeskole og efterfølgende gennemføre en ungdomsuddannelse, virker det helt forkert at gennemføre skattelettelser og derefter serviceforringelser.

Det er ikke socialdemokratisk politik og derfor håber vi, på et stærkt mandat til Socialdemokratiet med Ann-Charlotte Gårdsvig Vilstrup i spidsen.

Venlig hilsen

Birthe Nielsen og Jill Isabel Flores í Toftum, byrådskandidater for Socialdemokratiet til KV21