Læserbrev: Venstre vil øge trivslen for elever med autisme og ADHD

Folketingsmedlem for Venstre, Anni Matthiesen fra Krogager.


Satspuljeaftalen er på plads. I den har vi blandt andet sikret penge til, en styrkelse af trivslen blandt elever med autisme og ADHD i grundskolen. Der afsættes i alt 18,7 mio. kr. i perioden 2017-2020. De penge skal gå til forsøgsprojekter, som skal sikre, at elever med autisme og ADHD får bedre muligheder for at mestre deres hverdag og skoledag.

Alt for mange børn med ADHD og autisme har svært ved at finde sig til rette i en skoleklasse. Det er en udfordring, der skal tages meget alvorligt. Det er afgørende, at man sætter tidligt ind, hvis man vil sikre elever med autisme og ADHD gode forudsætninger for at mestre et godt voksenliv. Forskningsresultater peger på, at skolen er afgørende for at sikre en positiv adfærdsstøtte. At man sætter ind allerede ved skolestart gør en stor forskel på langt sigt. Derfor glæder det mig meget, at vi nu har penge til at arbejde med disse elevers inklusion i grundskolen.

Arbejdet med at øge trivslen stiller store krav til personalet på skolerne. Derfor er det også vigtigt, at lærer og pædagoger bliver udrustet til at sikre trivsel for alle i skoleklassen. De skal have de rette kompetencer til at håndtere inklusionen af elever med autisme og ADHD. Ofte har disse elever behov for ekstra støtte til det sociale. Derfor skal det pædagogiske personale udstyres med redskaber til at styrke relationerne mellem alle elever i klassen. Det har vi nu penge til at arbejde videre med, og jeg ser meget frem til at følge forsøgsindsatserne, som forhåbentlig vil give værktøjer til at styrke elever med autisme og ADHD samt deres klassekammeraters sociale kompetencer og relationer.

 

Med venlig hilsen

Anni Matthiesen, Krogager, folketingsmedlem for Venstre, valgt i Billund-Vejen-kredsen, Børne- og undervisningsordfører