Læserbrev: Vi skal turde stille spørgsmål


Torsdag i uge 26 deltog jeg i generalforsamlinger i håndboldafdelingerne i hhv. Billund og Grindsted, da vi har unge i husstanden, som er aktive i begge foreninger.

Fælles træk for foreninger generelt, frivillighed frivillighed frivillighed og hjælp / støtte i form af sponsorater fra erhvervslivet, dette sker også baggrund af arbejde i diverse udvalg.

En stor udgiftspost er halleje, jeg er ikke fortaler for at der ikke skal ske en form for afregning – men fleksibiliteten ved begrundet afbud kunne måske være større, også set i lyset af at foreningerne kan få aflyst deres træningstider med forholdsvis kort varsel.

Samtidig ved jeg at begge foreninger er presset på træningstider i hhv. Billund og Grindsted. Træning kan ikke starte før omkring kl. 15.30 – og hvem skal træne efter kl. 20.00? Skal det f.eks være u17-hold, med sluttid omkring kl. 22.00 – eller må det “bare” altid være seniorhold som lukker og slukker??

Hvem har førsteret til brugen af hallerne, i min optik de lokale foreninger – der afvikles hjemmestævner i håndbold ca. hver anden weekend fra oktober til marts, det bør være en selvfølgelig at der tages højde for dette. Super at stævner/opvisninger fra de store forbund kommer til kommunen – der bør bare være en drejebog, som sikrer at foreningerne bliver hørt.

Er økonomien for presset, siden at f.eks en hundeudstilling kan få denne prioritet – kunne man evt. “handle” denne aktivitet videre internt i kommunen i forhold til ledig halkapacitet? Synes det bør drøftes i forhold til økonomi og prioriteter!

Flere kæmper med at få bestyrelsesposter besat, en utrolig vigtig post for en forening er kassereren – kan denne opgave evt. løses på tværs af flere foreninger, eller kunne man kommunalt stille en person til rådighed i form af “foreningsservice”?

Vi er en lille kommune, med utrolig mange ildsjæle som gør en kæmpe indsats i rigtig mange foreninger. Denne “foreningsservice” kunne måske også hjælpe med at opnå/opbygge relationer og skabe synergier på tværs af kommunen?

Sammen kunne vi blive endnu stærkere.

Venlig hilsen

Ulrich Kristensen, Billund, Lokalpolitisk Forum