Legepladsstrategi bør genovervejes


Den nye legepladsstrategi i Billund kommune, der indebærer færre legepladser i boligkvartererne rundt om i kommunen, står sin prøve på Tingstedet i Billund. Det er her realiseringen af strategien begynder, og meningen er, at det efterhånden skal brede sig til resten af kommunen. Men det ville være synd at sige, at strategien har fået en ret god start.

Beboerne på Tingstedet har i den grad luftet deres utilfredshed med, at deres små legepladser – kaldet grønninger – skal fjernes og at der i stedet skal laves en kvarterslegeplads. Kommunen har afsat 1,5 mio kr til formålet, men de penge skal bruges både på at nedlægge grønningerne og etableringen af en kvarterslegeplads. Alene fjernelsen af grønningerne ventes at løbe op i 700.000 kr og dermed er der blot 800.000 kr tilbage til etableringen af en ny legeplads.

Massive protester er strømmet ind til kommunen i en grad, så forvaltningen nu mellem linjerne beder politikerne overveje, om legepladsstrategien i sin nuværende form nu også er så god en ide endda.

–  Det bør overvejes, om der er politisk ønske om at fastholde den prioriterede rækkefølge, men med fleksibilitet i den økonomiske tildeling kvarterene imellem. Herved kunne Tingstedets lokale grønninger løses med større borgertilfredshed samtidig med, at kvarterslegepladsen kan gennemføres som det pejlemærke for resten af legepladsstrategiens gennemførelse, som den var tiltænkt, står der at læse i dagsordenen for dagens møde i Teknik- og Miljøudvalget.