Lokale 3F’ere er bekymret for social dumping

Arkivfoto / Modelfoto


En undersøgelse foretaget af 3F Varde-Billund viser at mere end ni ud af ti lokale medlemmer af fagforeningen er bekymret for social dumping.

Tallet er helt præcist 92,3 pct. af medlemmerne af 3F Varde-Billund, der svarer at de er enten ”delvist bekymrede” eller ”meget bekymrede” for, at social dumping underminerer danske løn- og arbejdsforhold. Det høje tal får nu afdelingsformanden i 3F Varde-Billund til at blæse til kamp mod social dumping:

– Jeg er som formand nødt til at reagere, når 92,3 pct. af mine medlemmer er bange for, at social dumping vil underminere deres løn- og arbejdsforhold. Sammen med faglige aktive vil jeg nu sætte fuldt skub på kampagnen mod social dumping, siger afdelingsformand i 3F Varde-Billund, Villy Nielsen. Han sender nu en klar opfordring til de lokale politikere om at kæmpe for et Dumpingfrit Danmark.

Normalt bruges begrebet social dumping om forhold, hvor udenlandske lønmodtagere har løn- og arbejdsvilkår, som ligger under det sædvanlige danske niveau. Ifølge afdelingsformanden er 3F’ernes bekymringer helt berettigede. For hvis de danske forhold konstant underbydes, vil det på sigt også føre til dårligere vilkår for danske lønmodtagere:

– Social dumping er et samfundsproblem som vi må og skal håndtere. Hvis ikke der sættes en stopper for dumpingen, vil ræset mod bunden blive endnu stærkere de kommende år, siger Villy Nielsen.