Lokalt pionérprojekt får verdens opmærksomhed

Miljøminister Lea Wermelin og Billund Vand & Energis nye direktør, Thomas Kruse Madsen. Privatfoto


Pionérprojektet med Fremtidens Renseanlæg hos Billund Vand & Energi fortsætter med at vække stor interesse rundt omkring i verden. I sidste uge deltog Billund Vand & Energis nye direktør Thomas Kruse Madsen i et eksportfremstød i USA med miljøminister Lea Wermelin i spidsen.

Her mødtes repræsentanterne fra den danske vandbranche med forsyningsselskaber fra Texas og Californien samt en række myndigheder og deltog i forskellige arrangementer for at fremme dansk teknologi på området.

– Det var en virkelig interessant tur, hvor vi mærkede en enorm interesse for grøn dansk miljøteknik. Og et lille selskab som Billund Vand & Energi har også meget at byde på. Vores erfaringer er lige til at bruge for nogle af de selskaber af tilsvarende størrelse, vi er kommet i kontakt med, fortæller adm. direktør Thomas Kruse Madsen fra Billund Vand & Energi.

Faktisk kommer der allerede i denne uge en delegation fra Houston, Texas, på besøg på Fremtidens Renseanlæg i Grindsted. Her er amerikanerne blandt andet interesserede i Billund Vand & Energis løsning for spildevandsslam, der blandes op med organisk affald og bliver til bæredygtig energi og grøn gødning.

– Det er jo fantastisk, at et pionérarbejde, der startede for snart 25 år siden her i kommunen, kan inspirere folk over hele verden til at udnytte madaffald og spildevand som ressource. For os giver det et bidrag til miljøet og en endnu mere effektiv drift, der holder vores priser i ro. Samtidig bidrager vi til at løse globale miljøproblemer og skabe grønne danske job, og det er da en smuk kombination, siger Thomas Kruse Madsen.

Billund Vand & Energi var inviteret af Udenrigsministeriet på USA-turen, som dermed ikke medfører nogen omkostninger for kommunens borgere, der ejer selskabet.