Lundgaard får plads i Forretningsudvalget


Det nyvalgte regionsrådsmedlem fra Grindsted, Annette Lundgaard, fik en plads i det magtfulde Forretningsudvalg, da regionsrådet forleden skulle uddele pladserne i diverse råd og nævn.

Det 17 mand store forretningsudvalg behandler alle de sager, som regionsrådet skal træffe beslutning om – dybest set hvad der svarer til det kommunale økonomiudvalg.

Udvalget har til opgave at føre tilsyn med, at forvaltningen af Region Syddanmarks økonomi foregår forsvarligt og i overensstemmelse med regionsrådets beslutninger.

Det nye regionsråd holder sit første møde 10. januar 2022, hvor rådet skal førstebehandle en ny styrelsesvedtægt, der blandt omfatter 8 stående udvalg.

Den 24- januar forventes det at den nye styrelsesvedtægt vedtages, hvorefter der sættes navne på medlemmerne i de otte udvalg. Her får vi også at vide hvilket udvalg det andet lokale regionsrådsmedlem, Ole Marcussen, træder ind i.