MF’er vil ikke lade landmændene betale regningen

Det er bedre at bruge skoven fremfor agerjorden til at opnå bedre biodiversitet. Det mener folketingsmedlem for Venstre, Anni Matthiesen fra Krogager.

Derfor har hun og Venstre sammen med de øvrige borgerlige partier fremsat et beslutningsforslag, hvor der udtages mere statslig skov, der gøres til uberørt skov. På den måde kan biodiversiteten i Danmark øges – præcis som Danmark har forpligtet sig til at gøre i FNs biodiversitetskonvention fra 1992.

– Som Venstres ordfører for naturfondene, har jeg haft flere møder med blandt andet Skovforeningen og Verdensnaturfonden. De bakker helt op om vores linje og hvis der udtages omkring 25.000 hektar statsskov og gøres urørt, vil dette kunne gøres for 10 mio. kroner årligt. Derfor kan man altså nå væsentlig længere for færre penge ved at bruge skoven frem for agerjorden til at opnå bedre biodiversitet, siger Anni Matthiesen (V).

 

I regeringens Naturplan Danmark fra sidste efterår blev flere af de såkaldte paragraf 3-arealer ændret, så det helt forbydes at gødske og sprøjte i områderne. Det mener Anni Matthiesen får store økonomiske konsekvenser for landbruget, der således kommer til at betale det meste af gildet for at få mere biodiversitet. Derfor vil en samlet blå blok rulle hele den del tilbage, hvis man får regeringsmagten efter næste valg.

– Vi mener, at vejen til at opnå bedre biodiversitet går via skovene og ikke ved at inddrage mere landbrugsjord. Med vores beslutningsforslag kan der opnås et væsentlig større resultat – for færre penge og ændringen kommer ikke til at påvirke jagtmulighederne, fastslår Anni Matthiesen (V).