Ministerbesøg i Hejnsvig og Grindsted

Foto: Hejnsvig Varmeværk


I morgen, lørdag, gæster landets energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt to steder i Billund Kommune. Først besøger ministeren Hejnsvig Varmeværk – sammen med det lokale folketingsmedlem for Venstre, Anni Matthiesen. Værket er nemlig kommet i mål med ambitionen om at have en CO2 neutral varmeproduktion – otte år før planlagt.

Første trin på stien bestod af etablering og ibrugtagen af solvarmeanlægget i 2011, mens næste trin var at bygge et nyt biomasseanlæg, som skal bruge træpiller som brændsel. Det anlæg er nu færdigt og klar til indvielse – i morgen sammen med ministeren.

– Det er dejligt, at ministeren har imødekommet invitationen fra Hejnsvig og vil være med til at indvi det nye biomasseanlæg. Fra samtaler med ministeren ved jeg, at han er meget imponeret over de resultater, som værket er kommet i mål med. Det gør mig selvfølgelig rigtig stolt som lokal borger men også som folketingsmedlem, siger Anni Matthiesen (V), der senere på dagen tager Lars Chr. Lilleholt med til Grindsted.

Her er der opført et lavenergi hus, som opvarmes med en jordvarmepumpe, der henter energien fra lodrette jordvarmeboringer på 80 meters dybde. Udover at boringerne er energikilde til opvarmning, så giver de også mulighed for nedkølning om vinteren. Og det er et projekt som energi, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt, gerne vil se nærmere på og høre mere om. Erfaringerne fra Grindsted vil ministeren så tage med sig i det videre politiske arbejde, så Danmark kan indfri sine meget ambitiøse målsætninger på klima- og energiområdet.

– I Grindsted ser vi et rigtig godt eksempel på, hvordan vi kan lave effektive og bæredygtige energiløsninger. Det er selvfølgelig eksempel, som vi politikere skal forsøge at udbrede, lyder det fra Anni Matthiesen (V).