Museumsleder takker for støtte, men vil gerne rykkes op

Det står fortsat uklart for museumslederen af Mark | Museet for en Ny Danmarkshistorie, Billund Kommunes Museer, Carina Serritzlew, hvilket skøn der ligger bag kategorisering af Mark til største museumskategori 1 med det laveste tilskud.

I går offentliggjorde Kulturministeriet den nye museumsreform, der fordeler pengene til landets statsgodkendte museer, og her står Mark til at få 300.000 kroner mere årligt. Altså hæves støtten fra 1,2 til 1,5 mio. kroner.

– Vi har landbrug-, industri og turismehistorie som særlige faglige ansvarsområder, og vi er samtidig det eneste museum i Danmark med turisme som særligt ansvarsområde. Så som jeg forstår det, er der mulighed for, hvis man synes, det er relevant, at få genvurderet den kategori man ligger i, og dén skønsmæssige vurdering af museet, vil jeg gerne sammen med museets bestyrelse kigge nærmere på, siger Carina Serritzlew og fortsætter:

– Men en ting er samlingernes betydning, men for mig er det vigtige jo, hvordan man bringer samlingerne i spil, men også den værdi museer skaber for brugere og den samtid, vi er en del af, siger Carina Serritslew.

I første omgang roser hun, at det er lykkes at få en ny museumsreform, der både tilfører flere midler til det samlede museumsvæsen og også har forøget minimumssatsen for grundtilskuddet. Og alle nye midler vil styrke museernes økonomi og derfor takker hun for de ekstra 300.000 kroner, som ifølge hende skal bruges på at styrke dét arbejde og dén positive og også nødvendige udvikling, som Mark står midt i:

– Vi vil fortsætte vores faglige udvikling og lave et endnu bedre museum for vores brugere. Vi har selv været i en spændende udvikling, der stiller os stærkt i forhold til tilskudskriterierne i reformen, og de penge er med til at understøtte basisdriften og det arbejde, vi er pålagt og den nødvendige udvikling, vi står i, siger museumslederen.