Nej tak til et fortsat forsøg – Læserbrev af Kris Jensen Skriver

Nej tak til et fortsat forsøg

1.juni 2014 startede et forsøg i daginstitutionen på Langelandsvej i Grindsted samt i daginstitutionen Trætoppen i Billund med udvidet åbningstid. Forsøget blev senere udvidet med børnehaven i Sdr. Omme.

Forsøgsperioden er nu overstået og på martsmødet i børne/kultur udvalget skulle udvalget tage stilling til fortsættelse af forsøget. Jeg stemte som den eneste imod dette. Det gjorde jeg af flere forskellige årsager. For det første så har der mildt sagt ikke været gjort meget brug af den udvidede åbningstid. Behovet har således været meget begrænset, der har eksempelvis været en periode på tre måneder i Grindsted, hvor den udvidede åbningstid slet ikke har været anvendt. Desuden så har forsøget betydet, at der har været mindre personale til stede i den almindelige åbningstid, da personalet jo også skal være ved de børn, der benytter den udvidede åbningstid.

Med tanke på den normering vi har i vores daginstitutioner i Billund Kommune mener jeg således, at det er meget uheldigt, at man gør normeringen i den almindelige åbningstid ringere for at tilgodese meget, meget få i den udvidede åbningstid. Det er desuden uheldigt, at man i forsøgsperioden ikke har fuldført det, der blev aftalt ved forsøgets start. Det blev således ved starten af forsøget aftalt, at man i perioden skulle lave en brugerundersøgelse ved samtlige institutioner i kommunen inden forsøgets udløb. Denne undersøgelse er ikke blevet lavet, men skal nu laves.

Alt dette sat sammen gør, at jeg ikke kan være med i forsøget længere. Det er således vigtigere for mig, at vi har en ordentlig normering og ordentlige arbejdsforhold for vores medarbejdere end det er at tilgodese et nærmest forsvindende lille behov

Kris Jensen Skriver
Medlem af Børne/kultur udvalget for Socialdemokraterne