Nyt tværkommunalt samarbejde skal sikre biodiversiteten

Arkivfoto: Billund kommune


Et nyt samarbejde mellem SAGRO, Vejen og Billund kommuner skal sikre biodiversiteten omkring Holme Å – i området lige ved kommunegrænsen mellem Billund og Vejen.

Her er en række planter og insekter fra Den Danske Rødliste i fare for at forsvinde, men det vil de to kommuner altså gøre noget ved – sammen med SAGRO og de lokale lodsejere.

Derfor er der igangsat et afgræsningsprojekt, som skal holde ådalen lysåben for at sikre den bedst mulige biodiversitet. Målet er, at i alt 190 hektar naturarealer bliver omdannet til et mekka for biodiversitet ved at lade kvæg græsse i et indhegnet areal langs Holme å. Når arealerne afgræsses, giver det større mulighed for, at de karakteristiske eng- og moseplanter bedre kan vokse. Samtidig bliver levebetingelserne for både fugle, padder og de mange insekter forbedret.

I alt 33 lodsejere har frivilligt stillet deres naturområder til rådighed for afgræsningsprojektet. Området bliver opdelt i syv indhegninger, og der er i første omgang lavet en 5-årig aftale med en række lodsejere.

Forventningen er at den skyggefulde eng er åben igen i løbet af nogle få år.

– Området omkring Holme Ådal rummer et af egnens unikke naturområder med sjældne planter, sommerfugle og storslåede landskaber. Afgræsningsprojektet vil være med til at bevare og udvikle disse værdier, og derfor er jeg glad for, at vi takket være et rigtig godt samarbejde med Vejen Kommune, SAGRO og lodsejerne kan iværksætte et så vigtigt projekt, siger Simon Nicolajsen Jørgensen, formand for Teknik, Plan og Kulturudvalget i Billund Kommune.

Selve opsætningen af hegn er så småt i gang. Det sker i etaper fra januar 2024 og forventes afsluttet i foråret 2025. Samtidig skal der etableres broer og vadesteder, hvor kvæget kan krydse åen samt klaplåger mellem de forskellige arealer.