Ole Gram fik Årets Skulderklap

I flere år har den lokale sparekasse i Vorbasse uddelt Årets Skulderklap, der gives som påskønnelse til en person, der har gjort en bemærkelsesværdig indsats i lokalområdet. Således også i år hvor afdelingsdirektør i Sparekassen Kronjylland, HC Christensen, kunne overrække den fornemme hædersbevisning til Ole Gram.

Ord som egennyttigt arbejde, at være til glæde og inspiration for andre, at tage et tungt slæb, er nogle af de ord, som kan kendetegne en prismodtager. Og disse ord passer godt på Ole Gram, der får prisen for sit store engagement for udviklingen i Vorbasse.

I 25 år sad han i byrådet for Socialdemokratiet og sørgede for, at Vorbasse fik sin andel af udviklingen i kommunen. Da biblioteket var lukningstruet, var Ole Gram en af dem, der sikrede en god løsning for bevarelse af biblioteket i Vorbasse. I de senere år har Ole Gram langt sine kræfter i Vorbasse Lokalråd og bl.a. arbejdet for shelterplads, hundeskov og for tiden er han meget engageret i byfornyelsesprojekter.