Ole Kirk’s Fond sender svimlende beløb til lokale, nationale og internationale projekter

Direktør i Ole Kirk's Fond, Karin Skjødt Hindkjær glæder sig over at kunne støtte så mange gode projekter - både lokalt, nationalt og internationalt.


Adskillige projekter både lokalt, nationalt og internationalt nyder godt af gavmildheden hos Ole Kirk’s Fond med hjemsted. i Billund.

I løbet af 2023 er der doneret i alt 327 mio kroner til en bred variation af projekter, som bidrager til at øge livskvaliteten for børn og deres familier. Og projekterne er både af forskellig størrelse og karakter.

I 2023 har fonden bevilliget midler til mange forskellige projekter lokalt i Billund Kommune. De har bl.a. støttet renovering af det lokale samlingssted Kærhuset, udvidelse af Teglgaardshallen, opsætning af bænke, bålhytte, legeredskaber, sanserum samt aktiviteter for familier, der er knyttet til Cafe Jydepotten.

Fælles for mange af bevillingerne er, at der er tale om projekter, som understøtter de lokale fællesskaber inden for fx kultur og fritidslivet. Samtidig er der i årets løb også givet støtte til mange projekter, som er med til at skabe gode rammer og oplevelser for den gruppe af lokale borgere, som er i sårbare og udsatte positioner.

– Vi støtter lokale ildsjæle, der gennem deres idérigdom, gåpåmod og lokale engagement bidrager til fællesskabet til glæde for mange i og omkring Billund – særligt børn og unge, siger Karin Skjødt Hindkjær, direktør i Ole Kirk’s Fond.

Udover de lokale projekter i Billund, har fonden også støttet større initiativer i omegnskommunerne. Det gælder bl.a. opførelse af The Shelter i Deep Forest Art Land og åbningen af det Nationale Sorgcenter i Vejle. Alle bevillinger er opført i årets bevillingsoverblik under de respektive områder, som fonden støtter indenfor.

Om Ole Kirk’s Fond
Ole Kirk’s Fond er en almennyttig fond, der ønsker at fremme livskvaliteten for børns og deres familier.

Fonden blev stiftet til minde om grundlæggeren af LEGO® Ole Kirk Kristiansen og til efterlevelse af de værdier og det hjerterum, som han repræsenterede.

Fonden har et særligt blik for udsatte børn og unge, men støtter også brede og forebyggende indsatser, der styrker børns trivsel og udfoldelsesmuligheder generelt. Det sociale område har en særlig plads i Ole Kirk’s Fond, men fonden støtter også kulturelle, kirkelige, humanitære og uddannelsesmæssige formål.