Ordblinde børn fra mellemtrinnet havde ryste-sammen og trivselsdag med tips og tricks


Der var masser af leg og samarbejdsøvelser i både kommunalbestyrelsessalen, flere mødelokaler og på gangene på Rådhuset i Grindsted torsdag formiddag. Det var dog ikke hverken kommunalt ansatte eller politikere, der satte handling bag mantraet “leg, læring og kreativitet”, men i stedet en større gruppe børn fra 4.-6. klasse fra Billund kommunes folkeskoler, der bragte ekstra liv til den kommunale administrationsbygning.

De udvalgte børn var med i den årlige trivselsdag for ordblinde børn i mellemtrinnet – en dag hvor de får lov at opleve, at der er mange andre som netop dem rundt omkring i Billund kommune. Andre børn, der har det rigtig svært ved dét med bogstaver, og som forsøger at gøre noget ved det ved brug af diverse hjælpemidler.

For nogle var det første gang, de var med til Trivselsdagen, der er arrangeret af en gruppe passionerede læsevejledere fra kommunens folkeskoler – for andre var det anden eller ligefrem tredje gang, de var med. Legene – eller øvelserne – eleverne skulle gennemføre var i store træk samarbejdsøvelser med et lille konkurrencepræg, men også ryste-sammen-lege for at øge trygheden i gruppen med børn fra flere byer. 

Og så kunne eleverne endelig være i fællesskab med andre, der forstår de situationer man kan være i som ordblind: som eksempelvis når der skal læses beskeder eller snapchats. Her er der nemlig ikke altid en appwriter, der kan hjælpe med at læse op hvad der står – og at spørge mor eller far hvad der står i beskeden, er som ung heller ikke det mest festlige. 

Her kunne andre ordblinde kammerater så komme med fif til hjælpemidler på mobilen – og aftalen blev at lave et forum med tips og tricks til at tackle ordblindheden i hverdagen udenfor skolen og dens hjælpemidler.

Vælt-flest-kopper-med-tennisbolde-i-nylonstrømper-på-hovedet-øvelsen.
Hvad tegner personen bag min ryg? Ved at føle tuschens bevægelser skulle personen allerforrest tegne hvad han eller hende troede den bagerste elev oprindeligt tegnede.
Sko-stafet – eleverne skulle på skift aflevere først én sko i midten, og så den anden. Og så skulle begge sko hentes igen ad to omgange.
Kugle-i-tagrender-øvelsen. Få kuglen transporteret fra den ene ende af rækken til den anden – kun ved hjælp af fire stykker tagrender, der skal skifte hænder hele tiden.