Overskud i Den Jyske Sparekasse

Den Jyske Sparekasse med hovedsæde i Grindsted  kommer ud af seneste regnskabsår med et overskud på 98,3 mio kroner. Det er en lille nedgang i forhold til året før.

Resultatet skal ses i lyset af, at det var i dette regnskabsår Den Jyske Sparekasse gik på børsen – noget der var forbundet med ekstraordinære udgifter på knap 27 mio.

2018 blev også året hvor kunderne nærmest væltede ind i Den Jyske Sparekasse. Således valgte 4.400 privatkunder at blive nye kunder i Den Jyske Sparekasse, der samtidig oplevede stor fremgang i kundetilfredsheden.

– I 2019 vil vi have fokus på at styrke vores markedsposition som en nærværende og lokal sparekasse, der aktivt deltager i udviklingen af de lokalsamfund, hvor vores kunder bor. I en verden, der forandrer sig hurtigere end nogensinde, oplever vi, at mange kunder i stigende omfang har behov for en personlig relation til deres pengeinstitut – især når livets store økonomiske beslutninger skal træffes, lyder det i en kommentar på regnskabet fra administrerende direktør, Claus E. Petersen.