Playline er klar til flere legeoplevelser og større synlighed

Flere legeoplevelser, større synlighed og forlængelse af stien til Travbyen.

Det er formålet med et nyt koncept for Playline, Billunds unikke oplevelsessti, der forbinder midtbyen og turistattraktionerne på en sjov og legende måde.

Konceptet blev godkendt af Teknik-, Plan- og Kulturudvalget i efteråret, og hvis udvalget også godkender tidsplanen på sit næste møde, begynder arbejdet med at føre konceptet ud i livet fra foråret 2023.

Første skridt vil være at gøre ruten mere synlig. Det vil blandt andet ske ved at male ruten op med forskellige legefelter og gøre mikadopindene, som står langs ruten, endnu tydeligere. Samtidig vil der blive skabt forskellige aktiviteter for at markere den legende rute.

– Det bliver utroligt spændende at se Playline for alvor blive til virkelighed i Billund, hvor vores ambition er at skabe en legende forbindelse rundt i byen. Arbejdet med Playline har indtil nu fokuseret meget på aktiviteter og midlertidige faciliteter langs ruten, mens de store byggerier har været i gang, og hvor der har været usikkerhed om rutens endelige placering. Men nu er det på tide at få Playline gjort mere fysisk og tilstedeværende i Børnenes Hovedstad, siger Simon Nicolajsen Jørgensen, formand for Teknik-, Plan- og Kulturudvalget i Billund Kommune.

Børn får selvfølgelig en central rolle i hele projektet, både når ruten bliver synliggjort, og når de nye legeoplevelser skal skabes, så det er børns perspektiver og holdninger til byrummet, der er med til at konkretisere konceptet.

Forventningen er, at første skridt af den nye Playline kan indvies til Skole OL Finalen i midten af juni 2023.

Playline opstod i forbindelse med Billund Byvision – en storstilet plan for den fysiske forandring af Billund til Børnenes Hovedstad og by i børnehøjde, som Billund Kommune, KIRKBI og Realdania står bag. Stien skal være en aktiv, sjov og trafiksikker rute for især børn og turister, og Playline skal både være en attraktion i sig selv og bidrage til at binde byens mange attraktioner sammen.

Playline er et samarbejdsprojekt, som byens forskellige aktører bidrager til og bakker op om. Det nye koncept for Playline er skabt på baggrund af et samarbejde mellem Billund Kommune, Designskolen Kolding, CoC Playful Minds, KIRKBI og LEGO Fonden.