Politi: Bilisterne kan godt finde ud af at holde til højre

Efter en uge med blikket rettet særligt mod de bilister, der ikke kan finde ud af at holde til højre i trafikken, kan Sydøstjyllands Politi, som Billund kommune hører under, konstatere at mange bilister rent faktisk godt kender reglerne om at holde til højre.
– Når bilister ikke trækker til højre på vejene, så sinker det trafikken og det naturlige flow. Hermed forringes fremkommeligheden og trafiksikkerheden. Der kan også være bilister, der vil føle sig provokeret af de bilister, der ikke kan finde ud af at trække ind til højre. Det kan føre til uhensigtsmæssige og farlige situationer, for eksempel hvis de bilister, der ikke kan komme forbi, vælger at overhale inden om, siger vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen, der er leder af Færdselsafdelingen hos Sydøstjyllands Politi.
Derfor iværksatte politiet landet over en fælles kampagneuge i uge 22. Men resultatet af kampagnen viser heldigvis, at der er mange bilister, der kender reglerne og faktisk trækker ind til højre, så trafikken kan glide sikkert videre.
I Sydøstjyllands Politikreds blev der gennemført en række kontroller i kampagneugen, hvor der i alt blev konstateret 34 overtrædelser af færdselsloven, heraf 9 der undlod at placere sig rigtigt på kørebanen.
– Kampagnen er rigtig vigtig, fordi vi får gjort bilisterne opmærksomme på et problem, som kan skabe både farlige og uhensigtsmæssige trafikale situationer. Vi håber dermed på en præventiv effekt, så flere bilister fremover vil holde til højre. På den måde er de med til at skabe sikker trafik, siger Finn Ellesgaard Nielsen.