Politikere er klar med håndsrækning til trængt fritidsliv

Der er kommunal hjælp på vej til foreningerne i kultur- og fritidslivet i Billund kommune som har det økonomisk svært under coronakrisens nedlukning af samfundet.

På et møde i Unge- og Kulturudvalget er det besluttet at holde hånden under både foreninger og haller i så høj grad, som det er muligt indenfor den økonomiske ramme.

Der er ifølge udvalgsformand Stephanie Storbank fire ben i hjælpen fra kommunen:

For det første vil der være 100 procent lokaletilskud frem til og med i første omgang den 30. juni til alle godkendte folkeoplysende foreninger.

Dernæst vil der være såkaldte “medlemsfremmende tiltag som fx fælles kampagner, en årlig foreningsdag, forøgning af puljen til sommerferieaktiviteter og udvidet økonomisk hjælp til strategisk udvikling og samarbejder”.

Samtidig vil uddannelsespuljen for foreninger blive forhøjet, så flere foreninger blandt andet kan tilbyde deres frivillige kurser og andet for at klæde dem bedst muligt på.

Og ikke mindst så vil kommunen udbetale et ekstra aktivitetstilskud til de foreninger, der har fået mindre udbetalt i 2021 sammenlignet med 2019 på grund af medlemsfrafald og nedlukning ligesom der laves en pulje, som kan søges  af de foreninger, der har været særligt udfordret økonomisk grundet Covid-19.

– Jeg håber det her giver foreningerne et overblik over de muligheder vi nu tilbyder et hårdt trængt kultur- og fritidsliv. Det er ingen hemmelighed, at det glæder mig, at vi nu kan skabe ro omkring den økonomiske situation ude i hallerne og foreninger og ikke mindst understøtte nogle tiltag, der gerne skulle sikre at vi kommer godt over på den anden side af Corona, siger formanden for Unge- og Kulturudvalget i Billund kommune, Stephanie Storbank.