Præsten Bjarke er også Frivillig Bjarke

Af Helle Lundberg

Der var hurtigt bud efter Bjarke Friis og hans sociale engagement, da han kom til Grindsted som sognepræst i 2022.

I dag er han formand for Kontakten, en forening som tilbyder hjælp i mange former til flygtninge og indvandrere. Med lektier, med integration, med sprog, med sociale kontakter og med at forstå det samfund, de er kommet til.

Bjarke Friis har en solid erfaring fra socialt arbejde i bagagen. Som informations- og landssekretær i KFUM’s Soldatermission i Danmark, som formand for den idépolitiske tænketank Cura, som formand for KFUM og KFUK i Esbjerg med mere. Men han er meget bevidst om, at det er personen Bjarke og ikke præsten Bjarke, det handler om i det frivillige.

-At være i et arbejdsfællesskab og at mødes med brugerne i socialt arbejde giver noget særligt. Det er fantastisk, når man både gør noget, der gør en forskel for andre og så samtidig opleve, at man selv får en masse, siger han.

-Foreningsarbejde giver sociale relationer – og så må man jo gerne have det sjovt, samtidig med, at man er i lige det fællesskab. For mig skal det være noget, der er mere plus end minus. Og så har jeg i tidens løb opdaget, at jeg er ok god til forenings- og bestyrelsesarbejde. Alt det med dagsordener, at facilitere diskussioner, afbalancere hensyn, navigere i forskellige synspunkter, men også at sætte retning for drift og udvikling.

I 2015 kom der mange syriske flygtninge til kommunen fra borgerkrigen i Syrien, tidligere har det være blandt andre tamiler og burmesere. Løbende er der også kommet fordrevne palæstinensere til landet. Lige nu er der mange ukrainere.

-Bevågenheden i befolkningen overfor flygtninge afhænger meget af, hvad der sker både ude i verden og herhjemme. Negative holdninger skabes ofte af nogle få, der råber meget op i den offentlige debat og på sociale medier. I Kontakten ser vi i det personlige møde, hvordan langt de fleste gerne vil integreres, gerne vil arbejde, er ambitiøse omkring deres skolegang og er endda meget glade for den hjælp, foreningen kan give dem.

Det personlige møde bygger bro over forskellige kulturelle baggrunde, man opdager, at man kan have fælles menneskelige erfaringer, kan grine sammen og pludselig bliver en plus en tre. Vi skal passe rigtigt meget på ikke at færdes i ekko-kamre, hvor vi kun møder folk som os selv og kun meninger eller fordomme, som vi selv har i forvejen og bliver bekræftet i. Verden er et langt mere nuanceret sted, end medierne giver os indtryk af.

Bjarke Friis har lagt mærke til, at der i Grindsted er en åbenhed i befolkningen. Noget Kontakten med sit enestående tilbud om rådgivning og lektiehjælp mandag til fredag fra kl. 14 til 18 også er et eksempel på.

-Her er på den gode måde stadig en landsbymentalitet i modsætning til Esbjerg, hvor jeg boede tidligere, og hvor man mere passede sig selv.

Under Coronakrisen rykkede danskerne på mange måder mentalt sammen. Vi har brug for at holde fast i tillidssamfundet og i fællesskaberne. For mig er skrækeksemplet USA, som er blevet delt i to grupper, som ikke taler sammen, men råber ad hinanden.

-At blande mig i den offentlige debat har jeg principielt ikke noget imod, men jeg er bevidst om ikke at gøre det for meget. Debatoplæg har som regel størst effekt, hvis man er helt på den ene side i en sag. Mange steder – som i Palæstina – er der jo skurke på begge sider af en konflikt. Derfor arbejder jeg gerne selv på at være samlende, men uden at være konfliktsky, siger Bjarke Friis.