Produktionsskoleleder: – Ny reform er godt nyt for de unge

VLAK-regeringen med statsminister Lars Løkke Rasmussen i spidsen præsenterede i dag en ny reform på det forberedende område. Den gør en ende på produktionsskolerne, FVU og EGU, som vi kender det i dag. I stedet skal der etableres en ny forberedende uddannelse for unge op til 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse.

Den nye uddannelse skal samle produktionsskolerne, Den Almene Voksenuddannelse (AVU), Den Forberedende voksenundervisning (FVU), Ordblindeundervisning for voksne (OBU), Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) og Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) under én institution med navnet Forberedende Grunduddannelse. Her vil der være tre spor, som unge kan vælge imellem: erhverv, almen og produktion.

Det er en rigtig god ide, siger forstander for Grindsted Produktionsskole, Helle Korgaard:

– Jeg tror det er rigtig godt for de unge, at der bliver en vej ind og sat nogle klare mål for, hvad man skal i den anden ende, siger Helle Korgaard, der dog også ser udfordringer i reformen:

– Der bliver flere forskellige kulturer, der skal til at arbejde sammen i én institution. Alene på VUC og Produktionsskolen er de ansatte under forskellige overenskomster. Det er bare en del af det store billede, siger Helle Korgaard.

En afgørende forskel bliver også, at den nye uddannelse skal være under kommunalt ansvar og økonomi. Altså skal Billund kommune finde penge i driftsbudgettet til at køre det nye FGU. I dag er det kun Erhvervsgrunduddannelsen, EGU, som er delvist kommunalt finansieret – resten finansieres via statstaksameter. Uden at forholde sig til den ændrede finansiering, hæfter Helle Korgaard sig ved at Billund Kommune får ansvaret for de lokale uddannelser:

– Billund er jo ikke så stor en kommune. Her arbejder vi i forvejen sammen på kryds og tværs hvad angår eksempelvis jobcenter, familieafdeling, ungeindsatsen og UU, så det er jo ikke noget vi her i kommunen skal til at øve os i fra scratch, siger en optimistisk Helle Korgaard.