Produktionsskolen barsler med nyt tilbud til unge

Arkivfoto: Produktionsskolen Grindsted


Fra i morgen tilbyder Produktionsskolen i Grindsted de såkaldte STU forløb til unge i alderen 15-25, der enten bor hjemme eller i egen lejlighed. Forløbene er rettet mod unge, der ikke vil kunne gennemføre en ordinær uddannelse – selv med socialpædagogisk støtte. Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning, der sammen med kommunens visitationsudvalg tager stilling til, hvem der kan påbegynde uddannelsen:

– Vores mål er, at styrke den unges livskvalitet og udvikle de evner, den enkelte er i besiddelse af. Vi har fokus på, at eleven skal udvikle sig på det faglige, det personlige og det sociale område og dermed bringe den unge et skridt nærmere et selvstændigt voksenliv, siger forstander Helle Korgaard.

Netop det at STU-forløbet tilbydes lokalt i kommunen, kan den unge beholde sit netværk og samtidig få mulighed for at udvide det.

– Den unge får samtidig mulighed for at følge en fritidsinteresse efter skoletid, som de kan fortsætte i efter endt uddannelse. Mulighederne for efterfølgende permanent bolig og arbejde, vil også være større ved et lokalt tilbud, siger Helle Korgaard.

Ungdommens Uddannelsesvejledning udarbejder sammen med den unge og evt. forældre en individuel uddannelsesplan. Forløbet er holdbaseret, men individuelt tilrettelagt. Der undervises 30 timer i gennemsnit pr. uge. De første 12 uger bruges til at afklare hvilke ressourcer, den unge har, og hvilke mål, der skal sættes for det videre forløb. Herefter tilrettelægges den endelige uddannelsesplan, med teoretiske og praktiske emner.

– Teoretiske emner kan f.eks. være indkøbslister, betaling, madplaner, NemID, dansk & matematik, sund livsstil, kommunikation, samfundsforståelse eller muligheder i nærområdet. Praktiske emner kan være madlavning, tøjvask, rengøring, motion, afklaring på Produktionsskolens værksteder samt eksterne praktikker, fortæller Helle Korgaard.