Psykiatriske patienter fra Billund drejes mod Vejle

Som et resultat af den politisk besluttede Psykiatriplan i Region Syddanmark skal patienter fra Billund Kommune i fremtiden høre under Psykiatrisk Afdeling Vejle i stedet for afdelingen i Esbjerg.

Det vil give lettere transport til behandling, og derudover arbejdes der på at etablere en satellitafdeling i kommunen, så der er mulighed for hjælp helt tæt på. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Allerede her fra 1. september vil nye henvisninger på ambulant behandling af borgere fra Billund kommune gå til Psykiatrisk Afdeling Vejle (20+ år) eller Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjyllands afdeling i Vejle (under 20 år).

Voksne patienter fra Billund Kommune, der har et igangværende ambulant forløb i Psykiatrisk Afdeling Esbjerg, og som ikke forventes afsluttet inden udgangen af januar 2021, vil fra 1. november blive overdraget til Psykiatrisk Afdeling Vejle. Børn og unge, som har et igangværende forløb i Esbjerg, vil omkring årsskiftet 2021 blive overdraget til afdelingen i Vejle. Det sker i tæt samarbejde med de to afdelinger og de involverede patienter.

I Billund Kommune forventes oprettet en satellitafdeling, hvor der nogle dage om ugen kan tilbydes ambulant behandling. Dét samt de forbedrede transportmuligheder glæder Robert Terkelsen, der er formand for voksenudvalget i Billund Kommune.

– Det bliver nemmere for vores borgere at komme til den psykiatriske afdeling. Det er rigtig godt – og vi er meget glade for udsigten til en satellitfunktion. Det betyder, at de borgere, der har haft det største behov for behandling, får lettere adgang til hjælp, siger Robert Terkelsen.