Regionen afsætter 900.000 kr til sundhedsundersøgelse

Arkivfoto


Regionsrådet i Region Syddanmark gav i går grønt lys til at sende 900.000 kroner efter den sundhedsundersøgelse, der skal klarlægge om borgerne i Grindsted er blevet mere syge eller lider af nogle bestemte former for sygdomme som følge af den omfattende forurening efter Grindstedværket.

– Jeg er rigtig glad for, at Regionen hurtigt har fået igangsat undersøgelsen. Det vidner om, at vi tager Grindsteds bekymringer meget alvorligt, siger regionsrådsmedlem Kristian Nørgaard (V) fra Grindsted.

Siden 1924 og langt op i tiden har Grindstedværket udledt stærkt forurenet spildevand til Grindsted Å ligesom der er deponeret affald flere steder i og omkring byen. Borgerne har også oplevet røg, damp og lugt, der beskrives som en gul tåge over byen, skriver Region Syddanmark i sin sagsfremstilling.

I forbindelse med borgermøder og den offentlige debat har nogle borgere udtrykt bekymring for, om der en særlig sundhedsrisiko ved at bo i Grindsted. Bekymringerne retter sig især mod forurening fra Grindstedværket, og hvad tidligere spild, udledninger og deponeringer kan forårsage i dag. Derfor er der sat gang i et forskningsprojekt, der skal forsøge at finde svar på følgende spørgsmål:

  • Er der en geografisk ophobning af specifikke sygdomme i og omkring Grindsted?
  • Er der en større andel af borgere i Grindsted med specifikke sygdomme sammenlignet med borgere i sammenlignelige områder af Region Syddanmark?
  • Stiger andelen af borgere med specifikke sygdomme jo tættere man bor på forureningsområderne (Grindsted Å, søer, giftdepoterne i Grindsted by eller har bopæl over forureningsfanerne)?
  • Har tidligere ansatte på Grindstedværket en øget risiko for specifikke sygdomme sammenlignet med ansatte i ellers sammenlignelige jobs i Region Syddanmark?

For at finde frem til svarene vil forskerne sammenkøre en række sundhedsdata i danske registre, eksempelvis Landspatientregisteret og Cancerregisteret samt CPR-registeret med information om nuværende og tidligere bopæl.