Regionen foreslår advarselsskilte ved lossepladsen


Står det til Region Syddanmark, bør der opsættes advarselsskilte op ved de mest naturlige indgange til den gamle losseplads syd for Grindsted by. Pladsen modtog gennem 60’erne flere tusinde tons fast affald og slam fra det tidligere Grindstedværket.

Udeluften over den gamle losseplads har en god kvalitet, så i den henseende er regionen ikke bekymret. Men netop for at eliminere en potentiel kontaktrisiko, bør der opsættes skilte:

– Vores undersøgelser viste, at der ikke sker betydende afdampning fra det deponerede affald til udeluften. Så der er ingen grund til bekymring, hvis man har gået en tur henover pladsen. Derimod er det jordlag, som er lagt over det deponerede affald, i nogle områder kun ganske tyndt. Der er derfor en potentiel risiko for at komme i kontakt med forurening, hvis man begynder at grave i jorden, forklarer civilingeniør Jørn K. Pedersen fra afdelingen Vand og Jord i Region Syddanmark.

Det er altså ud fra samme forsigtighedsprincip, der lå til grund for skiltningen af banegravsdepotet, at Region Syddanmark nu foreslår at sætte advarselsskilte ved den gamle losseplads. Om skiltene skal sættes op, skal afgøres af Styrelsen for Patientsikkerhed.