Registerundersøgelse skal klarlægge hyppigere forekomst af sygdom i Grindsted

Henved 175 borgere var mødt op til gårsdagens borgermøde i MAGION.


Efter gårsdagens borgermøde i Magion er der ingen tvivl om at Region Syddanmark tager Grindstedborgernes bekymring om sygdomme som følge af Grindsted-forureningen alvorligt.

En igangværende registerundersøgelse hiver alle sundhedsdata op på både tidligere og nuværende Grindstedborgere for at se, om de har fået konstateret sygdomme, der eventuelt kan henføres til forureningen.

Først og fremmest vil regionen undersøge, om der er en forhøjet forekomst af bestemte sygdomme i Grindsted. Er der ikke det, slutter undersøgelserne formentlig her.
Men er der en forhøjet forekomst af eksempelvis kræft, ALS eller sklerose blandt borgerne i Grindsted, så vil regionen forsøge at finde ud af om disse sygdomme kan skyldes forureningen fra Grindstedværket.

Hos Statens Institut for Folkesundhed sidder der lige nu fem personer i gang med at samle forskellig data.

– Vi tjekker CPR-numre sammenholdt med adresser og alle flytninger, den pågældende borger har foretaget fra fødsel til nu, ligesom vi har kontakt med sundhedsvæsenet, siger Annette Kjær Ersbøll fra Statens Institut for Folkesundhed.