Rejsegilde på Sdr. Ommes nye daginstitution

Foto: René Lind Gammelmark


Trods regn og rusk i den senere tid er det lykkedes at få rejst alle byggemoduler til den nye institution i Sdr. Omme, hvor der bliver plads til gennemsnitligt 70 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.

Således kunne både børnehavebørn, medarbejdere, skolens ledelse og dagplejepædagoger i dag holde rejsegilde på institutionen sammen med blandt andre borgmesteren, Børne- og Familieudvalget samt kommunens dygtige medarbejdere og entreprenører.

– Det var en stor fornøjelse at fejre rejsningen af den nye moderne og funktionelle daginstitution, der vil sikre børnene i Sdr. Omme fantastiske muligheder for leg, læring og kreativitet. Institutionen kommer til at danne en smuk ramme om det gode børneliv i Sdr. Omme, og det er stort, at vi kan rejse et spændende og anderledes byggeri i smukke omgivelser. Den kommende træbygning vil nemlig på naturlig vis falde ind i omgivelserne med både skov, å, hjertesti og Naturrum som genbo, siger Bjarne Larsen, formand for Børne- og Familieudvalget i Billund Kommune.

Formålet med byggeriet er at fremtidssikre pladskapaciteten for børn i alderen 0-5 år i Sdr. Omme skoledistrikt og at etablere en ny- og tidssvarende daginstitution, hvor børn trives, lærer, udvikler sig og dannes. Samtidig er det forventningen, at den nye institution vil styrke sammenhængskraften i byen og lokalsamfundet som helhed.

Fakta:

  • Den nye daginstitution får et areal på ca. 880 m2, og der bliver tale om en ny aldersintegreret daginstitution med gennemsnitligt 70 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser.
  • Institutionen etableres på den matrikel, hvor Sdr. Omme Børnehave ligger i dag, og der er derfor etableret en velfungerende ”udflytter”-børnehave i lokalerne i skolens SFO.
Foto: René Lind Gammelmark
Foto: René Lind Gammelmark
Foto: René Lind Gammelmark
Foto: René Lind Gammelmark
Foto: René Lind Gammelmark
Foto: René Lind Gammelmark
Bjarne Larsen holdt tale – Foto: René Lind Gammelmark
Foto: René Lind Gammelmark
Foto: René Lind Gammelmark
Foto: René Lind Gammelmark
Foto: René Lind Gammelmark