Så er den hjemme! Læserbrev af Gitte Ottosen

Park og Vej er nu ”hjemme” igen, hvor den bør være, nemlig som en almindelig kommunal afdeling. Den beslutning blev forleden truffet af et enigt byråd. Fra Socialdemokraternes side, er vi utrolig glade for beslutningen. Når opgaverne løses godt i kommunal regi, så skal de blive der. Og når opgaverne løses i en afdeling, der er rummelig og hvor der er plads til at tage et socialt ansvar i forhold til borgere, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, så kan vi slet ikke se, hvordan vi kan undvære afdelingen.

I efteråret 2008 sendte et flertal i byrådet af ideologiske årsager afdelingen – eller rettere dens opgaver –  i udbud. Det var en beslutning, Socialdemokraterne stemte imod. Resultatet blev heldigvis, at Park og Vej så at sige, vandt sin egen udbudsforretning, da de selv havde budt på opgaven med et kontrolbud. Det betød, at der blev lavet en driftskontrakt med præcisering af, hvilke opgaver, Park og Vej skulle udføre for kommunen. Kontrakten udløber til april og det er godt, at et enigt byråd nu bakker op om Park og Vej som en kommunal afdeling.

Der lægges op til, at afdelingen fortsat skal have fokus på effektivisering og gøre brug af eksterne entreprenører, når det giver værdi. Det er fornuftigt. Vi er imidlertid glade for, at diskussioner om ”øget” brug af eksterne entreprenører, nu er taget af bordet. Det bør ikke være et mål i sig selv. Vi vil derfor også følge udviklingen nøje, så der ikke – af ideologiske årsager – sker et skred.

En dejlig afslutning på et langt forløb. Så blev vi så kloge – og nogle af os, har været det hele tiden.

Gitte Ottosen

Gruppeformand for Socialdemokraterne

Foto: gitteottosen.dk