Skoledistrikter – Læserbrev af Ulrich Kristensen


Jeg er medlem af landdistriktsudvalget, og vi taler meget om de intakte landsbyer, og at folkeskolen er selve grundstenen i det at være en intakt by. Selvfølgelig er kvaliteten af den faglige undervisning af afgørende betydning.

Jeg medgiver at hele debatten som startede på baggrund af en mulig flytning af børnene fra Morsbøl området, har haft et forkert forløb og dårlig timing.

A vælger at gå i pressen med deres udspil tidligere på ugen, og kommer med det forslag at flytte Stenderup Krogagers 7-9. klasses børn til Hejnsvig, efter tidligere at have forslået en overbygning på Søndre Skole og indskoling på Vestre Skole.

Deres udmelding(er) er så endnu dårligere timing, troede at vi i fællesskab hen over foråret kunne sætte os sammen, og tilsikre en ny struktur på hele skoleområdet.

Alle forhold skal tænkes ind, lokaler til førskolebørn fra april til juni, skal selvfølgelig også med i opgørelserne. Alle aspekter skal belyses.

Vores udmelding om at skabe rum/plads på Søndre Skole skal selvfølgelig også ses i lyset af at vi KAN, vi er meget priviligeret i Billund Kommune. Lad nu forvaltningen kigge på bygningerne / området omkring skolen. Pladsen kunne måske findes ved at samle Tandplejen på en ny fællesklinik for hele kommunen på Vestre Skole, jeg ved det ikke?

Ingen ting er statiske, men vi skylder forældre, børn og ansatte på skolerne at skabe ro på området.

Vi har i seneste budgetforhandling årligt afsat 10 millioner til renovering af eksisterende skoler og daginstitutioner, personligt synes jeg vi skal give stor prioritet til Vestre Skole. En dejlig skole, som trænger til et kosmetisk løft.

Ulrich Kristensen,  Byrådsmedlem for Venstre