Svar på Simon Jørgensens læserbrev – Læserbrev af Uffe Schmidt og Kenneth Storbank – Venstre.

Som svar på Simon Nicolajsen Jørgensens, Socialdemokraterne, læserbrev.

For tre år siden blev der truffet en beslutning omkring vores folkeskoler i Billund Kommune, en beslutning som Socialdemokraterne var med til.

Dengang var en del af beslutningen at flytte Stenderup-Krogagers ældste skolebørn fra Hejnsvig til Grindsted, hverken inden eller efter har overbygningen i Hejnsvig været i fare, hvilket heller ikke er tilfældet nu. Intet har forandret sig på den front. Og man kan være tilbøjelig til at give Formand for Skolebestyrelsen for Stenderup Skole, Knud Husum, ret i at Socialdemokraternes frembrusende adfærd i medierne for tiden virker som et populistisk udspil, der desværre er med til at skabe stor uvished og bekymring for rigtig mange berørte børn og forældre.

Først bringer Kris Jensen Skriver fra Socialdemokratiet alle skolebørn i Grindsted i spil, ved at foreslå én skole på to matrikler, med indskoling på Vestre Skole og udskoling på Søndre Skole. Dernæst er det børnene fra Filskov og Stenderup-Krogager, Socialdemokraterne mener, vi bare kan flytte. – Hvis dét er Socialdemokratiets mening, at skabe stor usikkerhed for så mange som muligt, så må man sige, det er lykkedes.

Vi er ikke bekymrede for overbygningen på Hejnsvig Skole eller andre af kommunens skoler. I Hejnsvig har vi f.eks. lige indviet ny hal og børnehave, dét gjorde vi naturligvis ikke, hvis vi ikke troede på skolens og Hejnsvigs fremtidsudvikling.

Skolerne udvikler konstant nye undervisningsformer bl.a. aldersblandet undervisning, mere individuel tilgang til undervisningen baseret på IT og online forløb osv.. I fremtiden skal vi ikke nødvendigvis undervise på samme måde, som vi har gjort de sidste mange mange år, og dét betyder, at man vil få en anderledes tilgang til elevantallet, end vi har haft hidtil. Altså vil kreativiteten på små som store skoler, være afgørende for opbygningen af klasser og undervisningsformer. På de mindre skoler, ser vi allerede nu, meget kreative og innovative inddelinger og tiltag til nye undervisningsformer.

Eleverne fra Stenderup-Krogager er blevet integreret rigtig godt på Søndre Skole. Børn og forældre er glade for skolen og samarbejdet mellem Stenderup og Søndre Skole fungerer godt. Børnene er rigtig glade for at være en del af Campus miljøet, så vi ønsker ikke at flytte børnene retur, når de nu netop er så glade for den nuværende struktur. Vi mener byrådet bør stå ved den beslutning, der blev truffet for blot få år siden og samtidig bakke op omkring Campus og ikke mindst de unge, der netop bliver tiltrukket af dette uddannelsesmiljø. Campus er en succes, netop som vi ønsker det.
Desuden har børnene fra Stenderup-Krogager langt bedre offentligt transport til Grindsted, hvilket er vigtigt, for at hverdagen med studie og studiekammerater kan fungere optimalt, både i og efter skoletid. Det skal være let for dem, at dyrke deres nye venskaber, så de får skabt et godt netværk, der gør, at de har lyst til at blive i Campus Grindsted i flere år.
Vi i Venstre har ro i sindet og vil bibeholde vores troværdighed. Derfor vil vi leve op til den beslutning, vi tog sammen med Socialdemokratiet for tre år siden. Det er vigtigt, at borgerne kan regne med, hvad politikkerne lover, og så nytter det ikke, at tingene bliver lavet om efter forgodtbefindende få år efter. Vi kan ikke hvert andet år ændre radikalt i forudsætninger, der har så stor betydning for folks dagligdag.

Venstre vil alle byer -store som små samfund – i kommunen, men vi vil ikke tage gidsler i den ene by til fordel for den anden.

En skole kan naturligvis blive for lille, men med de tal vi kender, ser vi intet, der tyder på, at vi i nærmeste fremtid skal bekymre os. Så når der bliver snakket om skolelukninger, kan vi her i kommunen have ro i sindet, det er en udtalelse, vi står ved.
Med venlig hilsen

Uffe Schmidt,  Kenneth Storbank – Venstre.

Læs det omtalte læserbrev her: En undren omkring skoledistrikterne – Læserbrev af Simon Nicolajsen Jørgensen (S)