Snoren til det moderniserede Vorbasse bibliotek klippet

Elin Watts fra moderniseringsudvalget klippede snoren til biblioteket


Så er biblioteket igen klar til at modtage lånere og brugere af lokalet. Det er blevet så fantastik flot. Biblioteks- og borgerservicechef Ole Bisbjerg bød velkommen til de mange gæster, der var mødt frem dels til afsløring af Den Dynamiske Landsbys historiske frise og dels til indvielse af et moderniseret bibliotek.

Formand for børn og kultur i Billund kommune, Klara Lyskjær Noer ønskede Vorbasse tillykke med det moderniserede bibliotek. “I har gjort det igen Vorbasse – tak for jeres indsats”. Ole Bisbjerg glædede sig over, at han endnu en gang fik mulighed for at indvi et bibliotek i Vorbasse. Også Ole Bisbjerg rettede en tak til de frivillige og bibliotekets personale, som har knoklet for at få alt færdig til den sidste torsdag i januar, hvor biblioteket har været lukket i 2 måneder.

Endelig var der tid til, at Elin Watts fra moderniseringsudvalget kunne klippe snoren til biblioteket.

Det var endnu en festlig dag i fritidscentret, hvor personalet sørgede for lækre pindemadder og i øvrigt altid er parat til at give et nap med, når der skal ske noget ekstra.

Biblioteket har fået nogle helt fantastiske rammer, fordi politikerne i Billund byråd har villet give Vorbasse Bibliotek denne “ansigtsløftning”. Det er meget værdifuldt for biblioteket, at blive mere synlig i fritidscentret og lokalet er blevet meget mere indbydende.

Fritidscentrets støtteforening har netop meddelt frivilliggruppen, at de vil give 15.000 kr. til indkøb af materialer til “Det kreative hjørne”, som er en nyindretning i biblioteket. Det vil komme både børnefamilier, som bruger biblioteket og børnehaven Andedammen til gode.

Udover det kreative hjørne er det nyt med en lille scene til børnenes teaterlege og et “hængeud”-hjørne til de unge.

Inger Donslund, Vorbasse.dk