Søndre Skole sætter gang i hjernegymnastikken

Henved 210 elever på Søndre Skole sætter sig på fredag til skakbrætterne for at dyste i Skolernes Skakdag sammen med 250 andre skoler landet over.

Deltagerne er elever i 3. til 6. årgang, hvor de yngste begynder dagens med en kort introduktion til skakspillet og lære de forskellige brikker at kende. De ældre elever kommer rundt i 6 forskellige skakværksteder: action-skak, arm-hjerne skak, stafetskak, frem i bussen-skak, computerskak og kom først af brættet. Dagen slutter med skakavis og diplomer til alle elever.

– Skolen deltager i Skolernes Skakdag, fordi vi ser, at eleverne her kan samarbejde på nye måder og lære nye sider af sig selv og hinanden at kende. Skolernes Skakdag er inklusion i børnehøjde på en dag, hvor det skal være sjovt at blive klogere. På skolen har vi fået uddannet 4 elever til at være Playmasters og de vil være med til at styre aktiviteterne på dagen. De hjælper i forvejen med frikvartersskak to gange om ugen for indskoling og mellemskolen, fortæller skoleskaklærer på Søndre Skole, Gitte Madsen.

Skolernes Skakdag arrangeres af Søndre Skole i samarbejde med Dansk Skoleskak og partnerne Skolemælk, Politiken, Spar Nord Fonden og Børnenes Hovedstad, Billund.

Udover Søndre Skole deltager fra Billund kommune også Vorbasse Skole, Billundskolen, International School of Billund, Vestre Skole og Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig også i Skolernes Skakdag.