Sparekassen nærmer sig børsnotering

Den Jyske Sparekasse med hovedsæde i Grindsted har taget endnu et skridt på vejen til børsnotering. På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i denne uge gav repræsentantskabet deres principgodkendelse af, at sparekassen kan blive omdannet til aktieselskab med efterfølgende børsnotering.

– I bestyrelsen er vi meget glade for repræsentantskabets entydige opbakning, så vi kan fortsætte arbejdet med at gøre sparekassen klar til børsnotering. Det har været en lang proces at nå hertil, men med principgodkendelsen har vi taget et stort skridt på vejen mod børsnoteringen ultimo 2018, fortæller bestyrelsesformand Sejer Mortensen.

Baggrunden for Den Jyske Sparekasses planer om at blive børsnoteret er et ønske om at sikre en stærk kapitalbase til fortsat at udvikle sparekassen som et lokalt pengeinstitut, der er en aktiv del af og bakker op om lokalsamfundet.

Den Jyske Sparekasses omdannelse til aktieselskab skal endeligt vedtages på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i april 2018.