Sparekassen rykker rundt i formandsskabet

I bestræbelserne på at sikre både kontinuitet og udvikling i formandsskabet er økonomidirektør Stine Aare Jensen blevet ny næstformand i Den Jyske Sparekasses bestyrelse.

Hun har siddet i bestyrelsen siden 2015 og afløser advokat Bjarne L. Petersen, der fortsætter som bestyrelsesmedlem.

For at være uafhængig i henhold til anbefalingerne for god selskabsledelse må et bestyrelsesmedlem ikke have siddet i bestyrelsen i mere end 12 år. Og den grænse er både Bjarne L. Petersen og  formand Sejer Mortensen ved at nå.

– I bestyrelsen vil vi gerne sikre, at der ikke pludselig sker en udskiftning på både formandsposten og næstformandsposten inden for kort tid, så vi mister erfaringen i formandsskabet, siger bestyrelsesformand Sejer Mortensen.