Spor fra vikingetiden fundet i Billund


Der kommer til at blive en lille forsinkelse på udstykningen af de nye byggegrunde ved Billund Syd. Der er nemlig fundet spor fra vikingetiden på en del af området.

– Vi har ved en forundersøgelse af området fundet flere stolpehuller, og rester efter to-tre gårde fra vikingetiden, siger museumsinspektør Steen Frydenlund Jensen, der kalder det et usædvanligt fund.

– Det havde vi ikke lige regnet med. Vi har tidligere fundet noget fra bronzealderen i området, men det kom som en overraskelse at der var noget vikingetidsbebyggelse så tæt på, siger Steen Frydenlund Jensen.

Han skal nu sætte et budget sammen, der skal fortælle bygherren – Billund kommune – hvor meget det vil koste at lave en grundigere undersøgelse af området for flere arkæologiske fund.

Ifølge Steen Frydenlund Jensen kan kommunen vælge at betale for en undersøgelse, eller at droppe at udlægge området som byggegrunde.