Sundhedsminister på besøg i Billund-praksis

Læge Jeanette Fischer (tv) fra Billund Lægeklinik fik en god snak med sundhedsminister Ellen Trane Nørby om udfordringerne med lægedækningen.


Sundhedsminister Ellen Trane Nørby var i dag på besøg hos Billund Lægeklinik for at høre mere om den manglende lægedækning.

Billund Lægeklinik kom i positivt fokus for nylig, da læge Jeanette Fischer valgte at udvide sin praksis, så hun kan tage sig af læge Inger Sørensens patienter, når denne går på pension efter sommerferien. Det sparede dermed Region Syddanmark for at skulle etablere en udbudsklinik i Billund for at undgå at patienter skulle stå uden læge.

Det kom ministeren for øre, at der i Billund var en læge, der i den grad tog én for holdet, så at sige, og derfor lagde hun i dag vejen forbi klinikken på Kløvervej.

Her kunne hun blandt andet høre Jeanette Fischer fortælle om pladsmangel på den nuværende matrikel – noget som lægeklinikken regner med midlertidigt at kunne løse ved opsætning af en pavillion i tilknytning til klinikken.

Den midlertidige tilbygning er dog noget som Jeanette Fischer selv må afholde udgifterne ved, for juridisk set har Region Syddanmark ingen mulighed for at betale regningen – selvom Billund-lægen faktisk sparer regionen for udgiften til at etablere en udbudsklinik, som man skulle have gjort hvis ikke Fischer havde overtaget Inger Sørensens patienter.

På grund af valgkampen kunne Ellen Trane Nørby ikke aktivere ministeriets embedsværk for at finde en løsning på den økonomiske udfordring.

Dernæst blev ministeren også klogere på hvad der skal til for at tiltrække nye læger og igen blev de fysiske rammer svaret.

– Der skal være nogle moderne faciliteter i fornuftige rammer, lød det fra Jeanette Fischer.