Tag med og find lykken på Kløverstierne i Filskov

På turen får du mulighed for at besøge Hængekøjeskoven, der er et populært besøgsmål både for børn og voksne. Foto: Billund Kommune


Et år efter indvielsen af kløverstierne ved Filskov er både stier og oplevelsespunkter blevet populære udflugtsmål både for byens borgere og besøgende.

For at markere et-årsdagen for indvielsen af Kløverstierne i Filskov inviteres til Kløverstimarch lørdag den 5. oktober fra kl. 10-11.

Bag marchen står Hanne Egebjerg og Marianne Kousgaard Pedersen fra Filskov. Tanken er at give både nye og garvede brugere af stierne mulighed for en fælles oplevelse. De har begge deltaget som frivillige i arbejdet med planlægning af ruterne og er lokale guider på marchen.

– På turene kan du få mere at vide om lokale historier og seværdigheder, ligesom vi besøger nogle af de særlige landskabselementer, der er helt unikke for kløverstierne, her i Filskov, siger Hanne Egebjerg.

Marchen starter fra Kløverstiernes mødested ved Min Købmand i Filskov, og der er mulighed for at vælge mellem to forskellige ruter, der begge er ca. 5 km lange og tager ca. en time.

Fakta:

  • Kløverstierne i Filskov består af 4 ruter af forskellige længde, der udgår fra et fælles mødested midt i Filskov By.
  • Afmærkning af kløverstierne er sket i forbindelse med projektet ” Aktiv Natur for Alle i Filskov”.
  • Projektet indeholder også opsætning af 6 spændende landskabselementer forskellige steder på ruterne, samt etableringen af et 5 km langt MTB-spor langs ” Den skæve Bane”.
  • Frivillige borgere har deltaget i forskellige arbejdsgrupper omkring projektet, der har fået støtte fra Nordea-Fonden, Friluftsrådet og Billund Kommune.