Teknik- og Miljø: Bioaffald kan blive i Billund

Per Nyhus. DF


Debatindlæg fra Formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Billund Kommune, Per Nyhus

På tirsdagens byrådsmøde i Billund Kommune behandlede vi et forslag om at sende et forslag til en ny affaldsplan for Billund Kommune i høring, og i den forbindelse udtrykte Kim Gosvig Hansen bekymring for om vi fremadrettet kan understøtte den indsamling af vores grønne affald som vi har i dag.

Allerførst er det vigtigt at være opmærksom på, at forslaget til affaldsplan ikke regulere hvor de forskellige typer af affald, herunder madaffald, skal leveres og behandles. Planen beskriver, hvad skal kommunen gøre for at leve op til regeringens affaldsstrategi og –plan, behovet for at renovere og ombygge kommunens genbrugspladser og hvordan vi, på affaldsområdet, kan arbejde med kommunens vision for Børnenes Hovedstad.

Konkret har Billund Kommune i dag en gældende aftale med Billund Vand (Billund Energi) om levering af madaffald til og med 2016, med mulighed for forlængelse. Der er derfor ikke umiddelbart nogen risiko for, at Billund Kommune ikke kan levere madaffaldet til Billund Vand.

Hvor madaffaldet leveres skal der tages stilling til, når den nuværende aftale udløber og har ikke noget med affaldsplanen at gøre. Jeg er enig med Kim Gosvig i, at der skal arbejdes på, at Billund Kommune fortsætter med at levere madaffaldet til Billund Vand også efter 2016.

Læs også: K: Billund kan miste bioaffald