K: Billund kan miste bioaffald


De konservatives gruppeformand i Billund Byråd, Kim Gosvig Hansen udtrykte ved tirsdagens byrådsmøde sin bekymring for, at Billund kan risikere at skulle sende alt sit bioaffald – altså det grønne madaffald – til København. Dermed ser det nye BioRefinery ud til at blive overflødigt.

Kim Gosvig Hansens bekymring bunder i den nye affaldsplan for Billund kommune, som byrådet på mødet besluttede at sende i en otte ugers høring. Gruppeformanden mindede om at EU i sit høringssvar til den nationale affaldsplan har bedt om at få fjernet den lokale cirkulære økonomi.

– Det betyder at vi ikke bare kan understøtte den indsamling af vores grønne affald, som vi har i dag. Vi skal sende opgaven med håndtering af vores bio-affald ud i licitation. Så altså hvis vi vedtager det her, så risikerer vi at miste lokale arbejdspladser og selve fundamentet for det nye Billund BioRefinery, sagde Kim Gosvig Hansen og bad om at planen blev taget op til revision.

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Per Nyhus (DF) forsøgte at berolige sin konservative byrådskollega:

– Jeg har netop undersøgt sagen og det ser ud til at vi i Billund godt kan beholde vores bioaffald, sagde Per Nyhus. Den troede Kim Gosvig dog ikke meget på:

– Hvis man på landsplan beslutter det her, så kan vi jo ikke bare i Billund sige at vi gør det på vores måde, sagde Kim Gosvig.