Trafikale problemer ved BillundSkolen


Det duer ikke når skoleeleverne krydser skolevejen 75 meter fra nærmeste fodgængerovergang – hvor der endda står en skolepatrulje, der har til opgave at passe på dem.

Sådan lyder det i en skrivelse fra BillundSkolen, der oplever en del elever, der krydser Kærvej ved den nye indgang til klynge X:

– Her oplever vi farlige situationer, når eleverne vælger at krydse Kærvej ca. 75 mtr. før fodgængerovergangen, hvor skolepatruljen står. Vi opfordrer forældrene til at tage en snak med deres børn om sikkerheden i forhold til, hvor man krydser Kærvej, lyder det fra BillundSkolens ledelse.

Men det er ikke blot krydsningen af Kærvej der volder lidt problemer for skolen. Tidligere har skolebestyrelsen anmodet kommunen om at kigge på de trafikale forhold omkring Sønderkær, Møllevej og Kærvej.

I den forbindelse er der ifølge den kommunale trafikplan anbefalet 4 projekter omkring skolen for 2017:

  • Bedre skiltning omkring skolen (varslingsskilte)
  • Afmærkning af cykelbaner på Sønderkær
  • Etablering af krydsningshelle i krydsningen Sønderkær/Møllevej.
  • Nyt fortov ved Kærvej.