Udvidet pasningstid i flere børnehaver

Som et led i samlingen af børnehaverne i Billund by, flytter børnehaven Trætoppen mandag den 23. november ind på Engdraget 8 hos børnehaven Klatretræet. Og i den forbindelse kommer tilbuddet om udvidet åbningstid også til at gælde børnene i Klatretræet, oplyser børnehavens ledelse.

– Bestyrelsen har søgt om, at tilbuddet om udvidet åbningstid også skal omfatte Klatretræet, når Trætoppen flytter på Engdraget. Dette ønske er imødekommet, hvilket betyder, at vi pr. 23.11.2015 tilbyder udvidet åbningstid på Engdraget 8 for forældre til børn i Trætoppen og Klatretræet. Tilbuddet om udvidet åbningstid er en tidsbegrænset forsøgsordning. Om ordningen gøres permanent afhænger af den igangværende evaluering af forsøget, lyder det fra ledelsen.

Den udvidede åbningstid kan anvendes af forældre, der på grund af arbejde eller uddannelse ikke har mulighed for at aflevere eller hente barnet indenfor den ordinære åbningstid.