Utrygge cyklister på Bredgade

Bredgade i Hejnsvig er kommet med på Cyklistforbundets liste over veje og cykelstier, hvor cyklister ikke føler sig trygge.

Det er cyklisterne selv der har meldt steder og strækninger ind til forbundet, hvor de ikke føler sig trygge. Og her er Bredgade altså kommet med:

Selvom der ganske vist er cykelsti i begge retninger af Bredgade, så er der ifølge de lokale cyklister opstået en tendens ved helleanlæggene gennem byen:

– Problemet er, at især lastbiler uhindret benytter cykelstien ved passage af helleanlæggene. Når to lastbiler mødes ved et helleanlæg så kører den ene lastbil – systematisk – over i cykelstien – det vil sige den overskrider den 20 cm brede hvide ubrudte linie, som adskiller kørebanen fra cykelstien og kører 30 eller 50 meter på cykelstien. Når de gør dette, så kan begge lastbiler passere helleanlægget samtidig uden at lade sig genere af det på nogen måde, står der skrevet i indlægget til Cyklistforbundet.

Skriveren oplyser desuden, at Hejnsvig Lokalråd er gjort opmærksom på problemet.