V – Det skal være attraktivt at bosætte sig i landdistrikterne

Folketingsmedlem for Venstre, Anni Matthiesen fra Krogager.


For fremtiden vil vi i Venstre aktivt arbejde for at gøre det nemmere og mere attraktivt at bosætte sig i landdistrikterne. Derfor har vi i dag præsenteret en ny bosætningspakke. Det kræver en aktiv bosætningspolitik, hvis vi skal vende den systematiske affolkning af landdistrikterne. Derfor er det vigtigt, at vi skaber udvikling og vækst i alle dele af landet for at sikre et Danmark i balance.

Mange områder udenfor de større byer i Syd- og Sønderjylland er attraktive steder at slå rødder i. Frisk luft, strand, skov og vandt samt unikt sammenhold i nærmiljøet er blot nogle af de ting, der gør de små landsbysamfund attraktive. Alligevel har regeringen alt for længe været passive. Ingenting bliver skabt, og ingen konkret politik bliver ført ud i livet. Det vil vi i Venstre gøre noget ved.

I 2009 indførte den daværende VK-regering den såkaldte nedrivningspulje. 3500 faldefærdige bygninger er revet ned, 1325 bygninger er blevet renoveret og cirka en fjerdedel af kommunerne har oplevet positive resultater i forhold til at forebygge og afhjælpe ’social forslumring’. Nedrivningspuljen er en succes, som vi i Vækstpakken sikrede med 55 millioner om året i 2016 til 2020.

I dag skal en ejendom genopføres indenfor tre år, hvis ejeren river den ned, fordi den er faldefærdig. Det får flere til at tøve med at rive de faldefærdige huse ned. Med bosætningspakken foreslår vi at ændre tidsgrænsen fra 3 til 10 år ved frivillig nedrivning af faldefærdige ejendomme.

“Det glæder mig meget at i også i Venstre ønsker at fastholdelse  bondegårdsreglen, så der ikke skabes unødig usikkerhed om den fremtidige skattebetaling i landdistrikterne, og vi ønsker at give bedre vilkår for små landejendomme, så ejendomme på 2 hektarer og derover som udgangspunkt vurderes som landbrugsejendomme.  Dette er et af de punkter, som jeg personligt har kæmpet en kamp for at få med i denne pakke – og jeg har tidligere haft ministre i samråd omkring emnet, for at få dette belyst” udtaler Anni Matthiesen, som er medlem af Udvalget for Landdistrikter og Øer.

Dette er blot et udsnit af de konkrete tiltag, vi ligger frem for at sikre, at Danmark ikke krakelerer. Bosætningspakken giver nyt liv til landdistrikterne og styrker et Danmark i balance.