Vorbasse jubler over donation til byfornyelse

Her ses en illustration af området mellem Vorbasse Kro og Prikken.


En donation fra Ole Kirks Fond har sendt armene i vejret hos Koordinationsudvalget i Vorbasse, der er tovholder på projektet omkring Vorbasses byfornyelse.

Det samlede budget for projektet er 12,3 millioner kroner, og der er nu tilsagn om støtte på 9,3 millioner.

– Det er simpelthen vildt fantastisk!

Så enkelt kan glæden udtrykkes af Gitte Holmgaard, der sidder i Koordineringsudvalget.

– Det her er den afgørende løftestang til, at hele projektet kan gennemføres. Før kom vi kun et stykke af vejen, men nu er det realistisk, at vi kan gennemføre hele Torvet og Aktivitetsaksen. Det giver os en tro på, at vi har gang i det rette, når andre end os kan se den gode ide i projektet til gavn for alle. Det gavner dem, der allerede bor her, men det vil forhåbentlig også give andre lyst til at bosætte sig i Vorbasse, siger Gitte Holmgaard.

Håbet er nu at Vorbasse-borgerne og byens foreninger finder på aktiviteter, der kan rejse penge. Derudover skal der fortsat søges fondsmidler. Vorbasse Fonden har været med i hele forløbet og støtter også projektet med penge.

– De første gode skridt i projektet er allerede taget. Vorbasse Skole står for etablering af multibane, og Vorbasse Tennisklub bidrager med et anlæg til paddle-tennis. En ny cykelsti fra Bakkevej til skolen er anlagt og er en vigtig brik til at skabe sikre cykelveje, fortæller Gitte Holmgaard.