Win-win ved komsammen i Vorbasse

Alle fik en bid syrisk mad – og et par af syrerne fik aftale om en praktikplads. Dermed endte borgermødet i Vorbasse i går i ren win-win.

Rigtig mange af Vorbasses foreninger, virksomheder og landmænd havde taget imod tilbuddet om at høre mere om syrernes vilkår i Vorbasse. Ole Gram fra lokalrådet bød velkommen og nævnte, at det bedste menigmand kan gøre, er at hilse, anerkende og respektere de syriske flygtninge. Men det er borgerne i Vorbasse i det hele taget rigtig gode til, lød meldingen. Flere samtaler mellem de lokale og syrerne finder sted med en slags “gæt og grimasser” – men det virker!

Til mødet var der repræsentanter fra Billund kommunes arbejdsmarkedsafdeling, fra Sprogskolen og fra Kontakten i Grindsted. Forsamlingen fik en orientering om bl.a. midlertidig boligplacering, permanent boligplacering, familiesammenføring, sprogpraktik og arbejdspraktik.

To virksomheder, campingpladsen og Landsbybageren fortalte om gode oplevelser ved at have en syrer i sprogpraktik. Og inden aftenen var omme, havde endnu to syrere fået aftale om en praktikplads. Og borgerne i Vorbasse? De fik maverne fyldte med lækkert syrisk mad, tilberedt af de lokale syere.