Billund kommune dropper headspace


En del af budgetforliget i Billund kommune, der netop er indgået, indebærer blandt andet, at støtten til og samarbejdet med headspace Billund stoppes.

For at få budgettet til at hænge sammen, har politikerne valgt at trække tilskuddet på samlet 800.000 kroner – et beløb, der både dækker over tilskud, lønkroner til to ansatte og til driften af stedet ved busstationen i Grindsted.

Aftalen mellem Billund kommune og headspace udløber ved årsskiftet og den bliver altså ikke forlænget. Hos headspace-leder i Billund, Susanne Mathiesen, kommer nyheden som en forhammer lige mellem øjnene.

– Vi har jo lige i sommer fået en super god evaluering af kommunen, med rosende ord fra både rapport og formanden for Unge og Kulturudvalget. Jeg havde ikke på nogen måder set det her komme, siger en chokeret Susanne Mathiesen.

Hun undrer sig især over at headspace ikke på nogen måde har været inviteret til dialog med kommunen og politikerne, inden stikket blev trukket:

– Jeg – og vi – er stærkt forundret over vi ikke på noget tidspunkt i den her budget-proces er blevet spurgt om, hvorvidt man kunne tænke noget anderledes omkring finansieringen af headspace. Et lavere tilskud eller en form for husleje. Intet har vi hørt, siger Susanne Mathiesen.

Hun frygter nu for konsekvenserne for de unge brugere af headspace:

– Det her har kæmpe store konsekvenser for de unge og sårbare i Billund kommune, for det betyder jo at vi lukker med udgangen af året – hvis ikke man fra politisk side er villig til at gå ind og se på det på en anden måde, siger centerlederen.

Formanden for det politisk ansvarlige udvalg, Unge- og Kulturudvalget, Stephanie Storbank, siger, at de unge tilknyttet headspace i stedet kan komme under det forebyggende tilbud i kommunens ungeafdeling.

– Her er der flere opsøgende ungearbejdere ligesom der også findes en hotline, man kan ringe til, siger Stephanie Storbank.