Det lokale beredskabsforbund mangler folk


“Er du typen på en personen, der stopper op for at hjælpe, hvis der er brug for det? Hvis ja, så er du en robustborger – og tak for det.”

Sådan indleder Beredskabsforbundet i Billund sin efterlysning af flere folk til både TrekantBrand og til andre frivillige opgaver.

TrekantBrand har et professionelt beredskab, der rykker ud når det brænder eller sker en ulykke. Men TrekantBrand har også et supplerende frivilligt beredskab, der er klar til at stille op ved arrangementer og andet, hvor mange mennesker er samlet og hvor risikoen for ulykker er tilstede.

Derudover tager det frivillige beredskab sig af assistance ved store ulykker eller når stormen raser og der skal forsyninger afsted til beredskabet. Derfor opfordres alle interesserede over 18 år til at melde sig til det frivillige lokale beredskab.

– Frivillige er der altid brug for. Det er jo ikke altid man kan stå til rådighed, for der er jo også andre hensyn at tage overfor familie, arbejde og uddannelse. At være frivillig i TrekantBrand er også en mulig vej ind til Falck til at blive brandmand i Billund eller Grindsted måske en kommende ambulanceredder, hvis det er det man brænder for, siger kredsleder Lars Gyldenkrone.

Man kan læse meget mere om arbejdet på trekantbrand.dk.

Derudover efterlyser Beredskabsforbundet Billund også undervisere i projektet RobustBorger, og nogen der kan formidle tips, gode råd og baggrundsviden om at forebygge og håndtere forskellige typer ulykker, kriser og kritiske situationer. Det kan man læse mere om via Beredskabsforbundets hjemmeside.